Binnen een samenleving staan mensen eigenlijk nooit los van elkaar. Het is belangrijk om als individu zelfstandigheid te ervaren. Tegelijkertijd is het zeer waardevol om op anderen te kunnen rekenen.

Met Mentaal Lokaal wordt ingezet op het doorbreken van onnodige afhankelijkheid, zonder een onhaalbaar beroep te doen op zelfstandigheid.