Zelfregulatie is de eerste van de vier basisvelden.

Leren begrijpen welke rol perceptie speelt, hoe gedachten gevormd worden, waar emoties naar verwijzen en hoe gedrag aangestuurd wordt.

Leren om impulsiviteit te remmen, keuzes te maken en waardes te bepalen.

Leren om oplossingsgericht te denken en te handelen.

Bewustwording van de eigen leerervaringen en omgaan met verandering of verlies.