Veiligheid & Zekerheid is de laatste van de vier basisvelden.

Dit kader biedt aparte aandacht voor de beleving van veiligheid, aangezien dit ten grondslag ligt aan ontspanning en angst.

Het gaat om leren om de beleving van veiligheid en het gedrag dat hierbij hoort te herkennen en te toetsen.

Leren om te zien waar bedreiging of druk van buitenaf reëel is, of waar deze gebaseerd is op verwachting. Al dan niet als gevolg van eerdere negatieve ervaringen.

Leren om te kunnen ontspannen, vertrouwen en loslaten wanneer mogelijk en in te grijpen wanneer nodig, waarbij oog voor de effectiviteit van het eigen gedrag.

Hierbij gaat specifieke aandacht naar de beleving van sociale veiligheid en de beleving van lichamelijke veiligheid (lichamelijke gezondheid).