Sociale interactie is de tweede van de vier basisvelden.

Leren omgaan met anderen. Gericht op sociale vaardigheden en assertiviteit.

Leren om te communiceren en bewust te worden van gevoelens van inferioriteit dan wel superioriteit en de beleving van autonomie of heteronomie.

Leren bewust te worden van de invloed die mensen op elkaar uitoefenen en de gevoelens van macht, dan wel machteloosheid die hierbij kunnen verschijnen.

Versterken van het empathisch vermogen en bewust worden van de identiteit die bekrachtigd of ontkracht kan worden in de omgang met elkaar.