Met de basisvelden biedt Mentaal Lokaal een nieuw raamwerk om het programma-aanbod eenvoudig aan te passen aan de lokale of persoonlijke behoeften.

Verschillende zorgaanbieders zullen daarom ook in de toekomst makkelijk kunnen inpluggen op de infrastructuur van Mentaal Lokaal.

Dit geldt ook voor het toetsen van het aanbod. Zowel kennis als programma’s kunnen gemakkelijk aangepast of vervangen worden. Zo sluiten deze steeds aan op wat lokaal werkt en relevant is.