Alle kennis en middelen worden benaderd als kwalitatieve hulpbronnen. Mentaal Lokaal zorgt ervoor dat deze hulpbronnen continu voor iedereen toegankelijk zijn.