Een doel, of wellicht het gevolg, van Mentaal Lokaal is de grensvervaging. De grensvervaging geldt voor zowel het onderscheid tussen preventief en curatief aanpakken, als voor ziek of gezond zijn.