Mentaal Lokaal hanteert een generalistisch kader. Dit staat aan de basis van ieders mentaal functioneren. Binnen het kader vallen basiskennis en basiskunde die voor iedereen relevant zijn. Hiermee vervalt de noodzaak om psychische problemen steeds specialistisch te duiden.