Continuïteit is één van de kernwaarden voor Mentaal Lokaal.

Allereerst wordt de term ingezet bij de grensvervaging van het in of uit zorg zijn. Door vrije toegang tot kwalitatieve kennis en middelen te verlenen kunnen mensen blijvend aan hun mentale gezondheid werken, zonder te hoeven spreken van een diagnose (zie ook afstemming).

Daarnaast introduceert Mentaal Lokaal een infrastructuur voor verschillende netwerkpartners om blijvend en parallel te werken aan het doorontwikkelen en optimaliseren van het zorgaanbod.