De term buitenwereld wordt geïntroduceerd als een neutrale term voor de wereld waarin we leven. Het betreft de dagelijkse omgeving en fysieke kant van het bestaan. Het gaat over alles dat via een ervaring tot ons kan komen.

Door de term actief te gebruiken wordt het vanzelfsprekend dat mentale gezondheid niet alleen in het hoofd zit, maar samenhangt met de leefomgeving (op kleine en grote schaal).