Werken aan de afstemming tussen de binnenwereld en de buitenwereld is werken aan de mentale gezondheid.

Om dit te doen worden vier basisvelden geïntroduceerd: 1) Zelfregulatie, 2) Sociale Interactie, 3) Routine en Structuur, 4) Veiligheid en zekerheid. De velden zijn geselecteerd op basis van de belangrijkste klachten en behandeldoelen waarvoor doorgaans hulp gezocht wordt.

De basisvelden dienen als een ingang om aan de slag te kunnen met het begrijpen, onderhouden, versterken en herstellen van de afstemming.

Zo wordt een nieuwe normvrije wijze geïntroduceerd om het zorgaanbod te organiseren.