Met basiskennis wordt verwezen naar de meest essentiële wetenschap over de werking van het menselijk denken en doen.

Denk bijvoorbeeld aan kennis over perceptie, de functie van gedrag en de manier waarop mensen betekenis verlenen. Hierbij hoort ook kennis over leren en ontwikkelen. Dit is terug te vinden onder de vier basisvelden. Deze kennis moet continu beschikbaar en up-to-date zijn.