Een nieuwe grond voor mentale gezondheid

Een nieuwe grond voor mentale gezondheid

Een nieuwe grond voor mentale gezondheid

 Een nieuwe grond voor mentale gezondheid

Een nieuwe grond voor mentale gezondheid

Mentaal Lokaal is een initiatief van samenwerkende organisaties om de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) beter toegankelijk te maken. Door lokale netwerken op te richten werken we aan de mogelijkheid om kwalitatieve kennis en middelen in de basis blijvend beschikbaar te stellen. Daarmee ontwikkelt Mentaal Lokaal een nieuwe grond om continuïteit en stabiliteit te bieden aan individuen, gezinnen, groepen en organisaties. 

Mentaal Lokaal is een initiatief van samenwerkende organisaties om de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) beter toegankelijk te maken. Door lokale netwerken op te richten werken we aan de mogelijkheid om kwalitatieve kennis en middelen in de basis blijvend beschikbaar te stellen. Daarmee ontwikkelt Mentaal Lokaal een nieuwe grond om continuïteit en stabiliteit te bieden aan individuen, gezinnen, groepen en organisaties. 

Transitie en ontwikkeling

Transitie en ontwikkeling

Transitie en ontwikkeling

Transitie en ontwikkeling

Transitie en ontwikkeling

De organisatie van de GGZ kent diverse grote uitdagingen. Met Mentaal Lokaal wordt ingespeeld op een aantal van de actuele uitdagingen, zoals toegankelijkheid, zorgkosten en efficiëntie. Hiervoor is een omvorming van inhoud en organisatie nodig. Deze omvorming wordt samengevat in drie kerngedachten: 1) destigmatiseren, 2) demedicaliseren en 3) dereguleren. 

De organisatie van de GGZ kent diverse grote uitdagingen. Met Mentaal Lokaal wordt ingespeeld op een aantal van de actuele uitdagingen, zoals toegankelijkheid, wachttijden, zorgkosten, duur van zorg en efficiëntie. 

Daarom willen we niet alleen kijken naar de wijze waarop een behandelde de zorg beleeft, maar ook naar de wijze waarop een behandelaar dat doet. Hiervoor is een omvorming van inhoud en organisatie nodig. Deze omvorming wordt samengevat in drie kerngedachten: 1) destigmatiseren, 2) demedicaliseren en 3) dereguleren. 

Destigmatiseren

Verminderen van negatieve vooroordelen die gekoppeld zijn aan psychische problematiek.

Destigmatiseren

Verminderen van negatieve vooroordelen die gekoppeld zijn aan psychische problematiek.

Destigmatiseren

Verminderen van negatieve vooroordelen die gekoppeld zijn aan psychische problematiek.

Demedicaliseren

Terugdringen dat normale menselijke problemen gemedicaliseerd worden.

Demedicaliseren

Terugdringen dat normale menselijke problemen gemedicaliseerd worden.

Demedicaliseren

Terugdringen dat normale menselijke problemen gemedicaliseerd worden.

Dereguleren

Vergroten van de eigen regie van de populatie.

Dereguleren

Vergroten van de eigen regie van de populatie.

Dereguleren

Vergroten van de eigen regie van de populatie.

Een lokale start

Een lokale start

Een lokale start

Een lokale start

Een lokale start

Mentaal Lokaal wordt ingezet als een platform om inwoners en organisaties met elkaar mee te laten groeien. Door van start te gaan met het ontwikkelen van minimale middelen wordt in overzichtelijke stappen naar een nieuwe manier van samenwerken toegewerkt. Zo wordt een lokale, integrale aanpak gerealiseerd die landelijk kan worden uitgebreid. Daarvoor wordt vertrokken vanuit vier werkvelden: 1) basiseducatie, 2) lokale campagne, 3) fysieke ruimte en 4) digitale ruimte.

Mentaal Lokaal wordt ingezet als een platform om inwoners en organisaties met elkaar mee te laten groeien. Door van start te gaan met het ontwikkelen van minimale middelen wordt in overzichtelijke stappen naar een nieuwe manier van samenwerken toegewerkt. Zo wordt een lokale, integrale aanpak gerealiseerd die landelijk kan worden uitgebreid. Daarvoor wordt vertrokken vanuit vier werkvelden: 1) basiseducatie, 2) lokale campagne, 3) fysieke ruimte en 4) digitale ruimte.

Basis
educatie

Basiseducatie

Basis
educatie

Lokale campagne

Fysieke
ruimte

Fysieke ruimte

Lokale
campagne

Digitale
ruimte

Digitale
ruimte

Digitale ruimte

Digitale
ruimte

Basiseducatie

De basiseducatie over mentale gezondheid is normvrij en gericht op generieke werkingsmechanismen. Hierdoor is het mogelijk om over de mentale gezondheid te leren, zonder over stoornissen te hoeven spreken.

Lokale campagne

Via proactieve, lokale verspreiding van educatie en actieve communicatie over Mentaal Lokaal, wordt het werken aan mentale gezondheid gestimuleerd en genormaliseerd. Hiermee wordt op lokaal niveau het bewustzijn vergroot en het kennisniveau verhoogd.

Fysieke ruimte

Er worden lokale trefpunten opgezet. Hierdoor kunnen mensen elkaar ontmoeten, kunnen zij drempelloos advies vragen en eenvoudig aan de mentale gezondheid werken.

Digitale ruimte

Er zal een digitale ruimte ontwikkeld worden die op lokale schaal mensen en organisaties met elkaar verbindt. Kennis en mogelijkheden worden overzichtelijk aangeboden.

Doe en denk met ons mee.

Neem contact met ons op.

Deze website maakte onderdeel uit van een voortraject om Mentaal Lokaal te kick-starten. Het project gaat verder als één van de eerste praktijken die vanuit Redesigning Psychiatry met behulp van diverse samenwerkingspartners doorontwikkeld zullen worden.

Voor meer informatie kijk op:
www.redesigningpsychiatry.org

Deze website maakte onderdeel uit van een voortraject om Mentaal Lokaal te kick-starten. Het project gaat verder als één van de eerste praktijken die vanuit Redesigning Psychiatry met behulp van diverse samenwerkingspartners doorontwikkeld zullen worden.

Voor meer informatie kijk op:
www.redesigningpsychiatry.org

Vragen, ideeën of aanvullingen?

Neem contact met ons op. 

Mentaal Lokaal
Denk mee

Bekijk PDF

Vragen, ideeën of aanvullingen?

Neem contact met ons op. 

Mentaal Lokaal
Denk mee

Bekijk PDF

Mentaal Lokaal ©2018

Mentaal Lokaal ©2018

Mentaal Lokaal ©2018

Website door Inherent - Studio for form